Մոդուլներ

Փաստաթղթեր

SMARTI մոդուլներ
SMARTI WP-2, ESP ուսումնական ծրագիր 2022 թվականի հունվարին
SMARTI TUD ESP ԻՆՔՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ Նյութեր
Ռոզետա Սթոուն
SMARTI կաղապարի մոդուլ
SMARTI մոդուլի դասի պլան
Բլումի տաքսոնոմիա

Մոդուլի նկարագրություններ

Նյութեր

Դիտեք բոլոր իրադարձությունները