Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան (ՎՊՀ)

ՎՊՀ-ի մասին

Վանաձորի պետական համալսարանը հիմնադրվել է 1969 թվականի հուլիսի 9-ին։ ՎՊՀ-ն համարվում է Լոռու մարզի ամենամեծ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը և ձգտում է պահպանել իր առաջատար դիրքը որպես Հայաստանի հյուսիսային մարզային կրթական ծառայություններ մատուցող և հետազոտական կենտրոն:

Ներկայումս մարզերի ուսուցիչների մոտ 70%-ը ՎՊՀ շրջանավարտներ են. շրջանավարտների մեծ թիվ կա նաև համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմում (48,7%)։ Կրթությունն իրականացվում է համալսարանի 5 ֆակուլտետներում՝ բանասիրական, պատմաաշխարհագրական, մանկավարժության, կենսաբանության և քիմիայի, ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետներում:

ՎՊՀ -ն ձեռնարկել է տարբեր միջոցառումներ և բարեփոխումներ, որոնց նպատակն է ինտեգրել համալսարանը ԵԲԿՏ-ին: 2004թ.-ից ՎՊՀ -ն իրականացնում է բարձրագույն կրթություն՝ բակալավրի (2004թ.), մագիստրատուրա (2008թ.), ասպիրանտուրա (2006թ.): Կրթությունը հիմնված է ECTS-ի հիմնական սկզբունքների վրա:

Այսօր ՎՊՀ -ն սերտ համագործակցում է Եվրոպայի և հետխորհրդային երկրների շուրջ 30 խոշոր բուհերի հետ:

2013 թվականից ի վեր լուրջ ներդրումներ են կատարվել ՎՊՀ -ի բարձրագույն կրթության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։ Արդյունքում ՎՊՀ -ում իրականացվել են հինգ Տեմպուս և Էրազմուս Մունդուս շարժունակության չորս ծրագրեր: Տեմպուսի ծրագրերի շնորհիվ համալսարանը ենթարկվել է կառուցվածքային դրական փոփոխությունների, իսկ Էրազմուս Մունդուս շարժունակության ծրագրերը ՎՊՀ ուսանողներին և անձնակազմին հնարավորություն են տվել ձեռք բերելու եվրոպական ուսուցման և ուսուցման փորձ: Ներկայումս համալսարանը ներգրավված է երեք Էրազմուս+ նախագծերում՝ BOOST /Boosting Armenian Universities Internationalization Strategy & Marketing /; PRINTeL / Փոփոխություն դասարանում. նորարարական ուսուցման և ուսուցման խթանում Արևելյան գործընկերության երկրներում ուսանողների ուսումնառության փորձի բարելավման համար և ARMDOCT / դոկտորական կրթության բարեփոխում Հայաստանում՝ ակադեմիայի, արդյունաբերության և ԵՄ ներկայիս պրակտիկայի պահանջներին համապատասխան: BOOST Ծրագրի ավելի լայն նպատակն է խթանել և նպաստել հայկական բարձրագույն կրթության հետագա միջազգայնացմանը՝ ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության շրջանակի և գործիքների մշակման միջոցով: PRINTeL ծրագրի շնորհիվ ՎՊՀ-ում ներդրվում են դասավանդման և ուսուցման նորարարական մեթոդներ: ARMDOCT նախագիծը մեկնարկել է այս տարի և ուղղված է Հայաստանում ԲՈՒՀ-ի երրորդ փուլի բարեփոխմանը:

Ներկայումս ՎՊՀ -ն ունի Էրազմուս+ միջազգային վարկային շարժունակության երկկողմ համաձայնագրեր ԵՄ 7 համալսարանների հետ. Պորտուի համալսարան, Պորտուգալիա; Ալեքսանդրու Իոան Կուզայի համալսարան, Ռումինիա; Գրանադայի համալսարան, Իսպանիա; Լինկյոփինգի համալսարան, Շվեդիա; Պոզնանի Ադամ Միցկևիչի համալսարան; Գերմանիայի Էրլանգենի համալսարան և Բուլղարիայի Ռուսեի Անգել Կանչևի համալսարան:

Համալսարանը պետք է պատշաճ կերպով հաշվի առնի միջազգայնացման ընթացքում առաջացած լեզվի իմացությունը և անհրաժեշտ ծառայությունները: Համալսարանի արտաքին հաղորդակցությունը անգլերենով շատ կարևոր է միջազգային տեսանելիության առումով: Ավելին, կարևոր է բարձրացնել համալսարանի միջազգային հեղինակությունը. հետևաբար, դասախոսություններն ու անգլերենով հաղորդակցվելը դարձել են մեծ առավելություն: Այս նպատակին հասնելու համար Օտար լեզուների ամբիոնը ձեռնամուխ եղավ պրոֆեսորադասախոսական կազմի անգլերենի իմացության մակարդակի բարձրացմանը, որպեսզի նրանք կարողանան 2019-2020 ուսումնական տարվանից իրենց առարկաները դասավանդել անգլերենով: Այս ձեռքբերումը ամուր հիմք կծառայի լեզվական ռեսուրսային կենտրոնի ստեղծման համար, որը կիրականացնի մի շարք գործողություններ, այդ թվում՝ լեզվի ուսուցման ինտենսիվ դասընթացներ, դասավանդման նոր մոտեցումներ և ուսումնական ծրագրերի ձևավորում, համատեղ ուսումնական ծրագրերի մշակում և այլն։

Օտար լեզուների ուսուցումն իրականացվում է նաև ՎՊՀ ցմահ ուսուցման կենտրոնում, որտեղ ներկայումս դասավանդվում է 5 լեզու տարբեր լեզուների մակարդակներում (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն և իսպաներեն): Դասավանդման ժամանակակից մեթոդների և նյութերի շնորհիվ լեզվի դասընթացներին ընդգրկված տարբեր մասնագիտությունների ուսանողները հնարավորություն ունեն ձեռք բերելու նոր օտար լեզուներ և կատարելագործելու իրենց լեզվական հմտությունները:

Անհերքելի փաստ է, որ անգլերենի օգտագործումը որպես ուսուցման միջոց (EMI) վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է։ Հետևաբար, միջմշակութային և միջազգային հարթության ներառումը ակադեմիական ծրագրերի, ուսումնական ծրագրերի և հետազոտությունների մեջ դարձել է մեծ արժեք: «Անգլերեն լեզու և գրականություն» ակադեմիական ծրագրի միջազգային հեղինակությունը բարձրացնելու նպատակով 2017-18 ուսումնական տարում Օտար լեզուների ամբիոնը համալսարանի ղեկավարության և անգլերենի ամբիոնի բակալավրի և մագիստրատուրայի 30 ուսանողների աջակցությամբ ձեռնամուխ եղավ ծրագիր, որն ուղղված է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի անգլերենի իմացության բարձրացմանը: Այս հետապնդման համար ստեղծվեց համալսարանի գիտական անձնակազմի 10 հոգանոց խումբ: Սկզբում ընդունվեց ուսուցման և ուսումնառության գործունեության բազմաբաղադրիչ, գործնական մոտեցում՝ համապատասխանելու տարբեր մասնագետների ակնկալիքներին, որոնցից բաղկացած էր խումբը: Բոլորը հաջողությամբ ավարտեցին երկամյա դասընթացը՝ հասնելով B1+ մակարդակի:

Այս ուսումնական տարում վերջերս ստեղծված Ռեսուրս կենտրոնը (գործում է Օտար լեզուների ամբիոնի անմիջական ղեկավարությամբ) պատասխանատվություն է ստանձնել նույն խմբի հետ EMI դասընթացն ավարտելու համար՝ դասախոսություններ կարդալու և անգլերենով հետազոտություններ կատարելու համար անհրաժեշտ B2 մակարդակի հասնելու համար: . Խումբը ստանձնել է երկակի դեր՝ նախագիծն իր տեսակի մեջ եզակի դարձնելով։

Այս ծրագրի իրականացումը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ակնկալվող արդյունքներն ամբողջությամբ չեն իրականացվել՝ հասնել C1/2 մակարդակի:

Ներկայացում և կապ

Կապ:

ՎՊՀ

Սուրբ Տիգրան Մեծի 36

Վանաձոր

Հայաստան, 2001 թ

Այցելեք ՎՊՀ կայք.
www.vsu.am

Տես բոլոր գործընկերներին