SMARTI ծրագրի ամփոփագրի և կայքի ներկայացում Սվեն Ռիդդել TU Dresden-ի կողմից որպես միջնախագծային տարածման գործունեություն CBHE DECIDE կոնֆերանսում

Տեղեկություն

Ամսաթիվ

23-27 հոկտեմբերի, 2022 թ

Տեղ

Սամարղանդի տնտեսագիտության և սպասարկման ինստիտուտ (SIES), Սամարղանդ, Ուզբեկստան

Նկարներ

Դիտեք բոլոր իրադարձությունները