SMARTI ծրագրի տարածում ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղ այցելության ժամանակ

Տեղեկություն

Ամսաթիվ

Հունիսի 30, 2021

Տեղ

ՀԱԱՀ, Երևան, Հայաստան

2021 թվականի հունիսի 30-ին ՀԱՊՀ Միջազգային հարաբերությունների բաժնի վարիչ Գարեգին Համբարձումյանը Վանաձորի մասնաճյուղում էր՝ հնարավորություն ընձեռելով կիսվել Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող ուսումնասիրությանը, կարողությունների զարգացմանը և հմտությունների զարգացմանը նպաստող ծրագրերի մասին:

Պարոն Համբարձումյանը ներկայացրեց ՀԱԱՀ-ի, այդ թվում՝ SMARTI-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի հիմնական գործունեությունն ու ձեռքբերումները, արդյունքները, որոնցից կարող են օգտվել Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողներն ու աշխատակիցները։ Մոտ 34 մասնակիցներ, այդ թվում՝ ուսանողներ, վարչական անձնակազմի անդամներ, պրոֆեսորադասախոսական կազմ, ինչպես նաև Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի աշխատակիցներ բավականին ակտիվորեն ներգրավված էին քննարկմանը՝ բարձրաձայնելով տարբեր հարցեր։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք այստեղ

Նկարներ

Դիտեք բոլոր իրադարձությունները