Միքայել Նալբանդյանի Շիրակի պետական համալսարան (ՇՊՀ)

ՇՊՀ

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանը (ՇՊՀ) տարածաշրջանում ամենամեծ և միակ պետական բուհն է, որն ապահովում է մասնագիտությունների լայն շրջանակ՝ և՛ մանկավարժական, և՛ համալսարանական (ոչ մանկավարժական): Հիմնադրվել է 1934 թվականին։ ՇՊՀ ը կրթական, գիտական և մշակութային հաստատություն է։ Նրա առաքելությունն է բակալավրիատի, մագիստրոսի և ասպիրանտուրայի մակարդակներում աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան հմտություններ և կարողություններ ունեցող մասնագետներ պատրաստել:
SՇՊՀ- ն ունի ավելի քան 2500 ուսանող և 117 գիտությունների թեկնածու, 16 դոկտոր, 12 պրոֆեսոր, 92 դոցենտ, 42 ասիստենտ և 80 դասախոս: Ներկայումս ՍՇՊՀ -ն ունի 4 ամբիոն. Մաթեմատիկայի և բնագիտության բաժին; Հումանիտար և արվեստ; Հասարակական գիտություններ և իրավագիտություն; Մանկավարժություն. Համալսարանի կառավարումն իրականացնում են համալսարանի խորհուրդը, գիտական խորհուրդը, ռեկտորական խորհուրդը: SՇՊՀ- ն ունի 14 մասնագիտացված ամբիոն՝ ավելի քան 30 մասնագիտություններով: SՇՊՀ- ը ներկայումս մասնակցում է ևս երկու ERASMUS+ CBHE-ի նախագծեր (ABioNet- «Armenian Network of Excellence in Bio-products and Science and Technology» և WBL4JOB-«Introducing Work-based Learning in Հայաստանի և Մոլդովայի բարձրագույն կրթական համակարգերը հանուն ավելի լավ աշխատունակության շրջանավարտների»): Բացի այդ, SՇՊՀ- ն իրականացրել է ԵՄ մի շարք ծրագրեր։ SՇՊՀ-ը համագործակցում է «Birthright Armenia» կազմակերպության հետ, որի կամավորները անգլերենի դասընթացներ են անցկացնում ՇՊՀ-ի ուսանողների և անձնակազմի հետ։ ՍՈՒՇ-ն ունի անգլերեն լեզվի և գրականության բաժին, ինչպես նաև «Անգլերեն լեզու» և «Թարգմանչական ուսումնասիրություն (հայերեն-անգլերեն, ռուսերեն-անգլերեն)» մասնագիտությունները:

Ներկայացում և կապ

Կապ:

ՇՊՀ

Պարույր Սևակ 4

3126 Գյումրի

Հայաստան

Այցելեք ՇՊՀ կայք. shsu.am

Տես բոլոր գործընկերներին