Ժամանակացույց

Աշխատանքային փաթեթներ

Նախապատրաստում. WP 1.
Զարգացում. WP 2.
Որակի պլան. WP 3.
Տարածում և շահագործում. WP 4.
Ակադեմիական կառավարում. WP 5.

Ճանապարհային քարտեզներ

2021 SMARTI գործողությունների պլանի ճանապարհային քարտեզ

Ավելի շատ փաստաթղթեր շուտով հասանելի կլինեն...