SMARTI CBHE Erasmus + KA2 PROJECT

Աջակցություն անգլերենի ուսուցման նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքներին` կրթական եկամտաբերությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու համար [SMARTI]

SMARTI նախագիծը ֆինանսավորվել է Եվրոպական Հանձնաժողովի կողմից Բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրի (CBHE) միջոցով՝ որպես Հիմնական Գործողություն 2 ծրագրերի մաս:

CBHE- ն Եվրոպական միության ծրագիրն է, որի նպատակն է բարելավել, զարգացնել և արդիականացնել բարձրագույն կրթության համակարգերը և աջակցել գործընկեր երկրների համագործակցությանը աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում, ինչպիսիք են Արևելյան Եվրոպան և (Կենտրոնական) Ասիան, հիմնականում համալսարանական համագործակցության ծրագրերի միջոցով:

Գործընկերներ

15 գործընկեր, 6 երկիր, որոնք ներկայացնում են Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Լատվիա, Պորտուգալիա,
Ռուսաստան և Հայաստան ներգրավված են նախագծում:

Վերջին իրադարձությունները

Գտեք բոլոր մանրամասները վերջին հանդիպումների մասին,
սեմինարներ և դասընթացներ, որոնք տեղի են ունեցել ծրագրի ընթացքում